Page 10 - Assammese
P. 10
9 9khs] ;kskækjj zhFslfkhs] ;kskækjj zhFslf 9 9khs] ;kskækjj zhFslf 9khs] ;kskækjj zhFslfkhs] ;kskækjj zhFslf hU' hU' vj;kgj zSaqw]j§ga 'Ì ;hjhel gd0> 'rDª ;hjhel z‘b \kjdi2 hU' hU' hU'/'khb]; 9khs] ;kskækjj zhFslf hR 9kjS\ -yhel GhaJl !^ j ajk zszrkg'kj zS'hÌd 'khyfij 9khs]; 9f[;ql ;jk ;kjgw mhdpil 9kjX 9¡ ahjhel GhaJl @!x @)!*. 9k8[hf;i;jw-l zks`r] hfsk]w 9kjX hvh;{hjh3 aJdrky'kfg'kj. gd0> hv¡k 9kjS\hw hufg3kd zhfslf 4fjx 9k¡mk6hf {Íhdj. Ggfugjx vj;kgj aJ;kp ;hjhel R[Œj 9kjX mkf 9,pmJyw;kji z;l; \kbw huhel zjli=jh4; ;hjhel aŒhdg'kjx z,Z;Thdjjx hvhf2j ;kskækj z;l jYk jkorsFQi pJi z[\kb jksjk0 aJhdhf8id¾ phDªj vkh\]e-l ykh62kj 9kjX 9kjX 'w]fk ;hjhel h'ZdTd 8jgw \ksgj. gd0> \kbwj zs2dx RRM oh3l gZa2kjg'kj. gd0> zkshjhel 'd]skf ahjhZyhdj 0ajd ftk]j 'tk]j gRhd2k aJp,zk 9;hjhel \kjdi2 gzk>Ejhf U'kjk gR vj;kj 9khel hZyj o[hjx zks`r] hfsk]w aJ2kz dkj h\djd 9khs]; aJ'Ìf ;jkd ykokj z[jYk H2kj zsk8kfd z[jYk ayjk hu2kd 9k¡mk6hf {Íhd 9kjX gok4sk4 aJdrky'kfg'kj G; 'ThDsql; aŒhdgj \kjdj jkB3Ji2 hydj ;kjgw 9kjX gzkmk'-l 9kEpr;g'kjj mhd'l. m[jXd¾hu 9kEpr;g3k zko[ ;hj'j ;kjgw aJkguhp;dkj G};rdkj. Rg`B3h4hf zs2 ;g3kEk -yhel a[wj {Vv\kg' mhdpil 9k¡hj; 9kjX 'khyr; gd0>j 9kjS\hw \kbwd GhaJl !^x aJk`hs;dk hu2kj 0ajd {ahZyd hvh;{hjh3 aJdrky'kfg'kj. gd0> aked @)!*x hv5ogf 9khs] B3k5jx gof 9kEpr;g'kj p[hfhPvd ;hj'-l gR 9k0>jkHhel 9kEpr;dkg3k zyhQª2dkj h'haf jkEgd aJ\khEd ;hjhel 9kEpr; {¯zg'kj hf8k]hjd ;jk -yhel 'khyfij zks`r] hfsk]wj ;kjgw hdhf03k vkh\]ej dkg3k ;ks ;hj'-l G; zS'f¾2j 9k8[hf;i;jwj ;kjgw 9kjX zks`r] skod z[8khj'-l {¯zg'kjj hf8k]jwd. 8jgwgj jk4h'j ;kjgw 9kjX 'ThŒ ;hj'j hfsk]w 'rEykj ;jk -yhel R`kR`\kge t< \ksgj p[hfhPvd ;hjhel gR ;kjgw 'd]skf Zdj R[Œj aJ\kEpklidkjx 'kgo3 zS'Ìi hf8k]jwj h\djd. t) z[\kb \ksgjx RRM \kbw huge 9khs] ;kskækjj zhFslfd. 10 -zhf; 1-15gsx 2018 -zhf; -zhf; zskvkjzskvkj -zhf; zskvkjzskvkj -zhf; zskvkj
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15