Page 6 - Assammese
P. 6
9f[pilf mmfphDª/@)!* 9f[pilf 9f[pilf 9f[pilf mmfphDª/@)!*mmfphDª/@)!* 9f[pilf mmfphDª/@)!*mmfphDª/@)!* jYksFQij jYksFQij |sw G2kj5v] gB3vf vk'[Ek jYksFQij |sw G2kj5v] gB3vf vk'[Ek|sw G2kj5v] gB3vf vk'[Ek jYksFQij |sw G2kj5v] gB3vf vk'[Ek|sw G2kj5v] gB3vf vk'[Ek jYksFQij j j j j jYksFQi pJisdi hfs]lk zidkjsw |sw ;hjhel G2kj5v] gB3vf vk'[Ekx akhvc3 Gt\kFz glhæ, mJk{æ 9kjX u[l, s[4 9f[pilf m,mkphDª @)!*j zs2d vk'-l 9kjX s[lrk,;f ;hj'-l vhl `;k IAF 9akgjvf. gd0>j lmd 9khyhel hv5 9E G2kj B3k5 G2kj hv5 skgP']l h' Gv 8kgfkEk. gd0>glkg; |sw ;hjhel akhvck3 Gt\kFz glhæ, mJk{æx R’d 9h\Rkfg'kj Su-30 MKI 5kH3kjx C-17 M+'skB3kj G2kjQªk53 9kjXx jg;3 lht, Mi-17V5 gyhl;Adkj 0ajd aJup]f ;jk -yhel. akhvck3 ALG, d gd0>glkg; vkHhel G; sFQs[M8 h'jX8i htJl IAF’j mkjXtx hR4f glæ ;hjhel 9kmhd2k-; C- 17 M+'skB3kj U'kjk. jYksFQi mjk;ig2 dkj aked |sw ;hjhel G2kj 3[ mJk{æ {Haf gj¥ u[l, s[4dx R’d G; \kl 9k>vhf R[Dª 9kjX zygRkmidkj B3JkH; ga;go Su- 30 G2kjQªk53 gRkofk 'fkHhel ahjp[Œ 9kjX mk™k h'djw glokj mkHgtt !))) Lbs, ;fg\fvgfl !)))Lbs 9kjX !))kg 'S'jx Mi-17 Vs jg;3 G; ;ThQs 3kgm]dj 0ajd. vkHhel 'hŒ]d 5kH3kj 9akgjvf vk'[Ekdx gyhl;Adkj 9kjX aJup]f ;hjhel {ag\km ;jkj aked sFQs[M8 ALG ;`k akhdhel G2kj 0gEhj2j z;lkj hzy>dj B3JkH; zks`r] zpZQ 'khufij 9kjX B3JkH; 9h\Rkfx gd0> 9kjX -zgd 9kjX H2kj {ahj0 z,hYAd -lhel hfR[hDª 0ajd G2kj akEkj aJhdjYkd HB3kf] gv:3jd. ska ;hj'-l zkshj; zks`r] 9kjX zko[;jw IAFjx RMG |sw ;hjhel h'h\Í G2kj5v] aJhdZykfg'kj. 9lagdx gd0> {jkHhel G; Su-30 MKI G2kj Qªk53 gRk8a[jdx lk\ ;hj'-l aJdYr 9h\Odk zkshj; zks`]rj GH 9f[\Ei 5kH3kj gA+35s]4f. GHg'kj |sw jYksFQi mjk;ij U'kjk Rk' g;uicl agYgj 'ThŒ ;jdk gaJjwk G2kjj 0gEhj2j z;lkj 9kjX 9'lS'f ;hj gd0>glk;j 'vf'Œdk z[jYkj5kgj jkB3J4fj. õ{H, ;kskækj 9f[as g'fkoi] õ{H, ;kskækj 9f[as g'fkoi] õ{H, ;kskækj 9f[as g'fkoi] õ{H, õ{H, ;kskækj 9f[as g'fkoi];kskækj 9f[as g'fkoi] 6 -zhf; 1-15gsx 2018 -zhf; -zhf; zskvkjzskvkj -zhf; zskvkj -zhf; zskvkjzskvkj
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11